Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb Zlín
e-mailskola@kurzy-zlin.cz

O nás

 

Naše vzdělávací zařízení navázalo na tradici Baťovy školy práce a náš archív uchovává dokumentaci absolventů od tokiu 1958. Od roku 1992 pokračujeme jako Vzdělávací zařízení zdravotně-hygienických služeb, pořádáme akreditované rekvalifikační kurzy s pověřením MZČR, MŠMT a MPSV.

Jedná se o profese: Masér ve zdravotnictví, Sportovní masáž, Kosmetička, Pedikérka a nehtová designérka, Manikérka a nehtová designérka, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Člen první pomoci. 

Dále pořádáme zájmové a odborné kurzy související vzdělávání s danými obory. V roce 2002 nám byla udělena registrace nestátního zdravotnického zařízení, poskytování zdravotní péče léčebné rehabilitace.

Spolupracujeme s Úřady práce, s Institutem Krajské hospodářské komory Zlínského kraje z.ú., a s dalšími organizacemi (např. Okresní hospodářská komora Přerov, Centrum Inspirace, z.ú. Zlín), které pomáhají při vzdělávání dospělých a zajišťujeme tím uplatnění našich absolventů na trhu práce.

V návaznosti na tyto dlouholeté tradice vychováváme své absolventy projejich uplatnění jak u nás, tak i v zahraničí.

 

Podmínky přijetí do kurzu:

  • dokončené střední vzdělání
  • dovršení věku 18 let
  • dobrý zdravotní stav
  • zdravotní průkaz

Metody výuky:

  • přednášky
  • semináře
  • praktický nácvik dovedností

Způsob zakončení kurzu:

  • teoretická zkouška
  • praktická zkouška

Adresa

Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb
M. Alše 531
760 01 Zlín