Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb Zlín
e-mailskola@kurzy-zlin.cz

Aktreditované, odborné a zájmové kurzy - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [30.10.-11.12.2024]

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [30.10.-11.12.2024]

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [30.10.-11.12.2024]

Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT

Počet vyučovacích hodin: 160

Forma studia: denní, kombinovaná

Výuka rozdělena:

 • teoretická část
 • praktická část probíhá ve smluvních zařízeních

Praktická část výuky je doplněna exkurzemi a stážemi na odborných pracovištích:

 • Mateřská školka, Zlín - Louky
 • Rehabilitační stacionář, Zlín - Nivy
 • Dětská skupina – Vlnka, Zlín
 • KAČKA - soukromá školka a hlídaní dětí
 • DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s.r.o.

Lektoři pro výuku:

 • schváleni MŠMT

Absolvent rekvalifikačního kurzu zvládne:

 • celodenní péči o dítě
 • orientuje se v oboru psychologie, obecné a speciální pedagogiky, pediatrie
 • ovládá ošetřovatelskou péči a hygienu
 • dokáže poskytnout první pomoc

Absolvent kurzu nalezne uplatnění:

 • v péči o dítě v domácím prostředí
 • v rodinách s hendikepovaným dítětem
 • v soukromých agenturách, zabývající se domácí péčí a hlídáním dětí
 • ve firemních školkách
 • v jeslích a podobných zařízeních.

Ukončení kurzu:

 • Profesní zkouškou u autorizované osoby
 • Prověřování znalostí a dovedností dle Hodnotícího standardu NSK

Po ukončení kurzu získá absolvent:

 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu MŠMT
 • Osvědčení o získání Profesní kvalifikace

Cena kurzu zahrnuje:

 • teoretickou a praktickou výuku
 • učební skripta
 • exkurze a stáže ve smluvních zařízeních

Cena neobsahuje poplatek za Profesní zkoušku.


Profesní zkouška u autorizované osoby:

 • 2 000 Kč

Vzdělávací zařízení spolupracuje:

 • Úřady práce
 • Institutem Krajské hospodářské komory Zlínského kraje z.ú.
 • Okresní hospodářskou komorou Přerov 
 • Centrem Inspirace, z.ú. Zlín
 • dalšími institucemi

Garance našeho vzdělávání:

 • kvalitní výuka
 • lektoři s velkými profesními zkušenostmi
 • příjemné prostředí pro výuku
 • individuální a empatický přístup k frekventantům
 • získání praktických dovedností přímo na odborných stážích
 • navazující vzdělávání v daném oboru
 • větší možnost uplatnění na trhu práce

 

Záloha:
1400,- Kč
zbývá:
10 volných míst
cena :
10 300 Kč
Množství:

Vyplňte prosím požadované údaje upřesňující objednávku:

Položka byla přidána do nákupního seznamu.

Adresa

Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb
M. Alše 531
760 01 Zlín