Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb Zlín
e-mailskola@kurzy-zlin.cz

07.05.2020

AKTUÁLNĚ - 7.5.2020

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR

Osoby s rizikovými faktory by měly zvážit účast na vzdělávacích akcích

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

9. Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

  

Ve Zlíně dne 7.5. 2020 

Aktuální nabídka akreditovaných kurzů

Položka byla přidána do nákupního seznamu.

Aktuální nabídka odborných a zájmových kurzů

Položka byla přidána do nákupního seznamu.

Adresa

Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb
M. Alše 531
760 01 Zlín