Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb Zlín
e-mailskola@kurzy-zlin.cz

Ochrana osobních údajů - GDPR

Odesláním objednávky našich služeb souhlasíte se zpracováním a shromažďováním osobních údajů, které jsou uvedeny v objednávce služeb.

Údaje budou zpracovány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a nebudou poskytnuty bez Vašeho souhlasu třetí straně.

Jste srozuměni s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět VZ ZHS Zlín adresa: M. Alše 531, 760 01 Zlín, prostřednictvím svých webových stránek www.kurzy-zlin.cz, a to do doby vyslovení nesouhlasu s jejím zpracováním.

Pro zajištění vedení dokumentace ve vzdělávacích kurzech v souladu s ustanovením
§ 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává vzdělávací zařízení o studentech následující typy údajů:

 1. jméno a příjmení;
 2. rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno);
 3. státní občanství;
 4. místo narození;
 5. místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, student na území České republiky;
 6. údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
 7. datum zahájení vzdělávání údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 8. datum ukončení vzdělávacího kurzu a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ukončeno.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

 1. na přístup k osobním údajům;
 2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně;
 4. na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech;
 5. na přenositelnost údajů;
 6. vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 7. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Funkční cookies

Funkční cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akci, kterou na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky nebudou bez těchto souborů fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Tyto soubory cookie můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme. Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě.

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

 • Zpracovat vaše objednávky prostřednictvím našich on-line služeb
 • Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím e-mailu
 • Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží
 • Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách
 • Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet
 • Zabránit zneužití našich služeb
 • Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze, dokud jsou potřebné pro výše uvedené účely nebo po zákonem stanovenou dobu. Poté budou vaše osobní údaje smazány.

Analytické cookie

Nepoužíváme.

Adresa

Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb
M. Alše 531
760 01 Zlín