Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb Zlín
e-mailskola@kurzy-zlin.cz

Chůva pro děti v dětské skupině [30.10.-11.12.2024]

Chůva pro děti v dětské skupině [30.10.-11.12.2024]

Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT

 • Počet vyučovacích hodin: 170

Forma studia: denní, kombinovaná

Výuka rozdělena:

 • teoretická část
 • praktická část probíhá ve smluvních zařízeních

Praktická část výuky je doplněna exkurzemi a stážemi na odborných pracovištích:

 • Mateřská školka, Zlín - Louky
 • Rehabilitační stacionář, Zlín - Nivy
 • Dětská skupina – Vlnka, Zlín
 • KAČKA - soukromá školka a hlídaní dětí
 • DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola s.r.o.

Lektoři pro výuku:

 • schváleni MŠMT

Absolvent rekvalifikačního kurzu zvládne:

 • celodenní péči o dítě
 • orientuje se v oboru psychologie, obecné a speciální pedagogiky, pediatrie
 • ovládá ošetřovatelskou péči a hygienu, první pomoc

Absolvent kurzu nalezne uplatnění:

 • v péči o dítě v domácím prostředí
 • v rodinách s hendikepovaným dítětem
 • v soukromých agenturách, zabývající se domácí péčí a hlídáním dětí
 • ve firemních školkách, v jeslích a podobných zařízeních.
 • může si založit vlastní dětskou skupinu
 • splní požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob děttské skupiny

Ukončení kurzu:

 • Profesní zkouškou u autorizované osoby
 • Prověřování znalostí a dovedností dle Hodnotícího standardu NSK

Po ukončení kurzu získá absolvent:

 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu MŠMT
 • Osvědčení o získání Profesní kvalifikace

Cena kurzu zahrnuje:

 • teoretickou a praktickou výuku
 • učební skripta
 • exkurze a stáže ve smluvních zařízeních

Cena neobsahuje poplatek za Profesní zkoušku.


Profesní zkouška u autorizované osoby:

 • 2 000 Kč

Vzdělávací zařízení spolupracuje:

 • Úřady práce
 • Institutem Krajské hospodářské komory Zlínského kraje z.ú.
 • Okresní hospodářskou komorou Přerov 
 • Centrem Inspirace, z.ú. Zlín
 • dalšími institucemi

Garance našeho vzdělávání:

 • kvalitní výuka
 • lektoři s velkými profesními zkušenostmi
 • příjemné prostředí pro výuku
 • individuální a empatický přístup k frekventantům
 • získání praktických dovedností přímo na odborných stážích
 • navazující vzdělávání v daném oboru
 • větší možnost uplatnění na trhu práce
   

Profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině je zaměřena na péči o děti od 3 měsíců do zahájení povinné školní docházky, s důrazem na péči o děti do 3 let.

 

Na základě novely Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mají všechny nově vzniklé dětské skupiny povinnost mít od 1. 7. 2022 (DS zapsané do 30. 9. 2021 mají povinnost od 1. 10. 2024) jednu pečující osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

Autorizaci uděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Složením zkoušky PK Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti v dětské skupině, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací. 

 

 

Novinka
Záloha:
1400,- Kč
zbývá:
19 volných míst
cena :
10 300 Kč
Množství:

Vyplňte prosím požadované údaje upřesňující objednávku:

Položka byla přidána do nákupního seznamu.

Adresa

Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb
M. Alše 531
760 01 Zlín